Vznik amerického fotbalu se datuje do roku 1867. Zrodil se jako variace na klasický fotbal. Původním názvem Princeton Rules byl výlučně univerzitní sport, který se hrál na těch nejprestižnějších kolejích (Princeton, Yale, Harvard apod.). Roku 1876 byla založena Intercollegiate Football Association a došlo k ustanovení prvních pravidel. Hráč Harvardu Walter Camp se po roce 1880 zasloužil o nový rozvoj hry tím, že přidal quarterbacka a stanovil počet downů povolených na překonání 10 yardů a bodovací systém. V Kanadě se z Canadian Rugby Football Union, založené v roce 1882, stala Canadian Rugby Union (CRU) a ta v roce 1892 uspořádala mistrovství. Ve Spojených státech bylo formování pravidel dokončeno kolem roku 1912. V roce 1920 se zrodila profesionální liga, American Professional Football Association, která se o dva roky později přejmenovala na Natonal Football League (NFL). Konkurenční liga, American Football League, se stala soupeřem NFL v roce 1960. Mistrovství těchto dvou lig se spojila do slavného turnaje Super Bowl. Obě ligy se poté sloučily pod křídla NFL. Canadian Football League (CFL), následník CRU, existuje od roku 1958.S tímto sportem se měli možnost seznámit Evropané již po druhé světové válce zásluhou amerických vojáků. Ti se však postupně vraceli domů a na tento sport se na nějaký čas pozapomnělo. Avšak později, zhruba před dvaceti lety, když se v tehdejším Západním Německu začali sbližovat posádky amerických vojenských základen s obyvateli, dostal se americký fotbal i za zdi základen. Začalo se mu věnovat stále více mladých mužů a dnes lze počítat týmy po celém Německu na stovky. Německo je proto považováno za kolébku amerického fotbalu v Evropě. I v dalších zemích si Američané přicházející za prací, studiem či poznáním chtěli vytvořit co nejvíce domácí prostředí, ke kterému americký fotbal neodmyslitelně patří. Začaly vznikat nové týmy, složené i z místních obyvatel. K Německu se postupně přiřadila Francie, Itálie, Rakousko, země Beneluxu a Skandinávie. Po zjištění, že americký fotbal má své příznivce i v Evropě, začala se o tento kontinent zajímat samotná NFL. Ta postupně vytvořila v několika evropských velkoměstech ( patří mezi ně například Londýn, Barcelona či Frankfurt ) profesionální týmy. Tyto týmy složené převážně z Američanů, kteří teprve čekali na svou příležitost v NFL a nebo tam již svou činnost ukončili, začali hrát pravidelnou soutěž pod názvem World League. Touha po určité organizaci a vytvoření mezinárodních soutěží vedla evropské země k vytvoření Evropské federace amerického fotbalu ( EFAF ) sídlo federace je v Bernu